เกี่ยวกับเรา


เรื่องราวของเรา

Viramino เกิดจากแนวคิดง่ายๆอย่างหนึ่งนั่นคือการใช้ชีวิตโดยอาศัยพืชควรเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ผู้ก่อตั้งของเราหลงใหลในการสร้างโลกที่การดำรงชีวิตโดยอาศัยพืชเป็นพื้นฐาน เราต้องการแหล่งโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพยั่งยืนและอร่อย